cím/let

by Marti

Úgy tanul a gyerek, ha kérdez, hát én istenbizony megkérdezek mindent.

Kérdeztem a kompetens kollégákat, ér-e az a szó, hogy fishlet. Érted: pig-piglet, fish-fishlet. Halacska. Nem, nem ér. Mér nem. Csak úgy, nincs ilyen. Akkor mi a halacska? Little fish. Rendkívül fantáziátlan megoldás, mondhatom. Pedig van booklet (könyvecske), tablet (kisasztal). Meg fillet, leaflet, wallet, omelette, Hamlet. Bullet, mullet. TOILET.

Ne legyek nyelvész, ha beérem ennyivel. Nem végeztem ugyan mélyenszántó kutatást a témában, de az google azt mondta, hogy.

A –let valóban kicsinyítő képző az angolban, ld. piglet, booklet, tablet; de korántsem olyan produktív, mint mondjuk a magyar -ka/-ke, vagy a –csi, amit gyakorlatilag büntetlenül lehet ragasztgatni mindenre, ld. haska, szemcsi. Hiszed vagy sem, még a hamlet is ér. A középkori angolban eredeti formája hamelet, jelentése ‘falunál kisebb település ill. annak lakói’. Valami ófrancia szóból került át (hamel), ami viszont egy még óbb germánból származott (hamm, jelentése: sonka ‘elkerített földterület’, vö. angol home).

Továbbá, az angolban szinte elhanyagolható a diminutívuszi alakok (flancos szó, megjegyezzük!) jelenléte – ld. pl. a –let képző alacsony előfordulását, de az egyéb toldalékok is elég véznán játszanak: –ling: duck > duckling (de van Ducklett a Pokémonban!), ugyanakkor chicken > chicklet, de *chickling; – ie: dog > doggie, de cat > *cattie; aunt > auntie de uncle > *unclie, lesbian > lezzie. Az –ie még neveknél a legnyerőbb: Thomas > Tommie; Liz > Lizzie. Szórványosan fordul elő az –ette: kitchenette, cigarette és egyéb sporadikus formák, pl. hill > hillock.

Advertisements